Emnebank

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.

Emnebanken er inndelt tematisk, men det er mange koblinger og overlapp mellom de ulike temaene, så vi anbefaler å ta en titt på flere tema-sider!

Vi snakker gjerne med deg om oppgaven din, og kan komme med flere tips til aktuell litteratur og mulige problemstillinger. Vi har studentkontakt via mail, zoom eller i fysiske møter om dere er i Oslo-området. Ta kontakt på jonas@taxjustice.no

Overskuddsflytting i multinasjonale selskaper

Multinasjonale selskaper kan i dag lovlig flytte overskudd til andre land og dermed unngå mye av selskapsskatten i landene der de har sin virksomhet. Både nasjonale og internasjonale prosesser jobber med å finne en løsning på problemet. Her finner du litteratur om både omfang og mulige løsninger, rettet mot digitale selskaper eller mer allmenne løsninger som enhetlig skattelegging.

Åpenhet

Her kan du finne litteratur om ulike åpenhetstiltak som informasjonsutveksling, register for reelle rettighetshavere, land-for-land rapportering, åpenhetstiltak blant revisjonsselskap og advokater, m.m.

Skatt, utvikling og menneskerettigheter

Skatt har mange koblinger til statsbygging, utvikling, fordeling og rettferdighet. "Skatt for utvikling" har også blitt et viktig satsningsområde for norsk bistandspolitikk i senere år. Her vil du finne en oversikt over aktuelle problemstillinger og litteratur.

Bedrifters og investorers samfunnsansvar

I tillegg til lov- og regelendringer, finnes det også tiltak som næringslivet selv iverksetter for større åpenhet om skatt, som for eksempel "Fair Tax Mark" i Storbritannia. Her kan du finne aktuelle problemstillinger og litteratur om disse tema.