Ansatte

Sigrid Klæboe Jacobsen
46861189

Sigrid er daglig leder i Tax Justice Norge. Hun har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002 og var medstifter av organisasjonen. Hun er medforfatter og redaktør på en rekke bøker og rapporter på temaet og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun har hatt flere styreverv og roller i privat næringsliv, sivilsamfunn og internasjonale nettverk. Hun har vært medlem av Skatterådgiverutvalget (2017) og rådgivende forum til Skatteutvalget (2013), begge nedsatt av Finansdepartementet. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for Holte Consulting som avdelingsleder og rådgiver på internasjonale prosjekter, og som organisasjonssekretær i Attac Norge.

Peter Henriksen Ringstad
48262611

Peter Ringstad er politisk leder i Tax Justice Norge og har vært med i organisasjonen siden oppstarten i 2010. Han har skrevet flere bøker og rapporter om skatteparadis/kapitalflukt, og bidrar i utviklingen av den internasjonale Financial Secrecy Index. Han er hyppig brukt som foredragsholder og i medieytringer. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Julie Kristine Wood
95273749

Julie er politisk rådgiver og ble ansatt i Tax Justice Norge i 2020. Hun har tidligere blant annet vært politisk nestleder i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og jobbet for den norske FN-delegasjonen i New York med økonomiske og sosiale spørsmål. Hun har mastergrad i statsvitenskap fra UiO på bilaterale skatteavtaler. Julies spesialfelt er internasjonal skattepolitikk og utviklingspolitikk. Hun ble i 2021 utnevnt til medlem av referansegruppa til Skatteutvalget - nedsatt av Finansdepartementet for perspektiver på fremtidens skatte- og avgiftsystem.

Jonas Veland
91685575

Jonas er rådgiver i Tax Justice Norge siden 2021. Hans spesialområder er EUs skattepolitikk, hemmelighold i finans- og kryptomarkeder og land-for-land-rapportering for multinasjonale selskap. Han er statsviter med mastergrad fra UiO.

Kristoffer Lislegaard
93836175

Kristoffer er filmansvarlig i Tax Justice Norge. Han er utdannet musikkteknolog og gjennom sitt arbeid som elektronisk musiker, audiovisuell kunstner og tekniker har han høy kompetanse innenfor kreativt arbeid. Han har siden høsten 2020 jobbet deltid for TJN Norge med produksjon av video, gjennomføring av webinarer, produksjon av podcast og lignende. https://www.kristofferlislegaard.com/

Faglig rådgiver

Gregar Berg-Rolness
47867248

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. I 2016 ga han ut boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" på Gyldendal. I 2020 ga han ut "Overskuddsflytting - Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien" på samme forlag. Gregar jobber frivillig som faglig rådgiver for Tax Justice Norge.

Styret

Helge Renå

Helge er ansatt som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (UIB). I 2018 fullførte Helge sin doktorgrad i statsvitenskap (UIB) hvor han undersøkte politiets innsats under terrorangrepene i 2011. Fra tidligere har Helge erfaring med forskning- og utredningsoppdrag i Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og Asplan Viak. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012, og styreleder fra 2018. Han er bosatt i Oslo.

Helge Aarseth

Helge er advokat/partner i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS. Helge var leder for Hovedstyret i Advokatforeningen i 2000-2004, satt i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, vært leder for Oljeskattenemnda og vært medlem av Klagenemnda for Petroleumsbeskatning. Han har vært styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal/Sparebanken Møre og er styremedlem i Havila Shipping ASA. Helge bistod Økokrim under TransOcean-saken. Han er bosatt i Molde og ble valgt inn i styret i 2020.

Pia A. Gaarder

Pia A. Gaarder har arbeidet med næringslivets samfunnsansvar, etikk i fondsforvaltningen og bærekraftig finans siden 2002. Hun var i mange år redaktør og journalist i Norwatch, Framtiden i våre henders journalistiske graveprosjekt. Hun har ledet etikk og næringslivsavdelingen i organisasjonen siden 2010 og var deretter fagsjef frem til januar i år da hun gikk over til en stilling som spesialrådgiver. Hun satt i representantskapet til TJN de første årene. Sammen med Forbrukerrådet var hun førende i etableringen av Etisk Bankguide Norge, hvor hun de første årene var prosjektleder og har siden sittet i styringsgruppen. Av utdannelse er hun magister i filosofi med politisk teori som spesialområde, og har jobbet mange år som journalist. Pia ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2021.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i Tax Justice Norge siden 2017.

Trond Finstad

Trond er medlem av arbeidsutvalget (den daglige politiske ledelsen) i Fagforbundet, og har ansvar for kampen mot svart økonomi, i tillegg til områdene digitalisering og standardisering. Trond har høgskoleutdanning i offentlig styring, ledelse og økonomi, samt innovasjon i offentlig sektor fra Høgskolen Innlandet. Han har mer enn 20 års arbeidserfaring som regnskapskontrollør ved diverse kemnerkontor. Trond har i tillegg bred lokalpolitisk erfaring fra Vestby kommune gjennom 4 kommunestyreperioder, og har vært leder av Vestby Arbeiderparti i to perioder. Trond ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2020.

Matilde Angeltveit

Matilde er nestleder (2020-22) i Changemaker, og har blant annet jobbet med ansvarlig næringsliv, våpeneksport, klima og kapitalflukt. I 2021/22 var hun sentral i utarbeidelsen av Changemakers hovedtemakampanje, som bl.a samlet over 30 organisasjoner i et opprop for en skattekonvensjon i FN. Kampanjen løftet spesielt fram behovet for en skattekonvensjon i FN, men fokuserte også på nasjonale åpenhetstiltak, som behovet for et unntak i advokaters sterke taushetsplikt på skattespørsmål. Matilde har en bachelor i internasjonale studier fra UiO, og er valgt til Norges ungdomsdelegat på klimaforhandlingene i 2022. Matilde ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2022.

Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen er fra 2020 professor i praktisk filosofi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lenge jobbet med spørsmål om skatt og ga i 2019 ut boken Rettferdig fordeling og rettferdig skatt som kom i engelsk utgave i 2021 med tittelen Distributive justice and taxation. Før han begynte i jobb ved høyskolen var han postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen, og skrev i den perioden blant annet artikler om skatt på arv. Ved Høyskolen underviser han i tillegg til emner om skatt og rettferdighet, emner om etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Jørgen ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2022.

Valgkomite

Frida Kvamme (leder), Kjetil Abildsnes, Tom Skauge