Nøkkeltall

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)

9 mrd. kr.

Hva Skatteetaten fant at norske investorer hadde unndratt i beskatning fra 2014-2016.

$900 mrd

i økte formuer for verdens milliardærer i 2018