Nøkkeltall

2,5 mill kr

Hva Google skattet i Norge i 2015. Selskapet anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015.

9 mrd. kr.

Hva Skatteetaten fant at norske investorer hadde unndratt i beskatning fra 2014-2016.

1%

EUs svarteliste blokkerer 1% av det totale finansielle hemmeligholdet som rammer EU-land