Andre ressurser

Nyttige lenker og tips til deg som vil lære mer

Tax Justice Norge

  • driver Facebook-gruppen internasjonal skatteforskning der vi jevnlig deler tips til ny forskning, stillinger og konferanser.
  • Du finner alle våre utgivelser inkludert rapporter og boken SKJULT her. De mest oppdaterte analysene og nettsakene våre om aktuelle spørsmål finner du ved å bruke søkefeltet på nettsidene.
  • Tax Justice Norge er også del av forskningsnettverket TaxCapDev sammen med CMI og NUPI. Meld deg på nyhetsbrevet for å motta tips om skatteforskning.


Andre relevante aktører og nettsider


Mer skatteparadislitteratur


Sentrale offentlige utredninger