Vi trenger bedre statistikk på inntekt, skatt og formue

Våre innspill til nasjonalt program for offisiell statistikk

Det nasjonale programmet for offisiell statistikk lager rammene for prioriteringene innen norsk offentlig statistikk fremover. I programmet defineres områdene SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om, blant annet innen økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte områder.

Tax Justice Norge mener åpen og tilgjengelig statistikk er viktig for å sikre informasjon om hvem som egentlig eier og kontrollerer selskaper, og for å sikre at presse, forskere og sivilsamfunn kan ansvarliggjøre virksomheter. Følgende er våre innspill til forslaget til nasjonalt statistikkprogram for perioden 2024–2027.

I korte trekk foreslår vi å inkludere tilbakeholdt overskudd i offisiell inntektsstatistikk, for å synliggjøre skatteutsettelsen innebygd i fritaksmetoden, som SSB har vist at gir en skattefordel til de aller rikeste. Videre foreslår vi å inkludere nordmenns formue i utlandet i målinger av økonomisk ulikhet, og å hente inn data fra land-for-land-rapporter som samles inn via de norske regelverkene om dette.

Her kan du lese våre innspill:

  • Inkludér tilbakeholdt overskudd i offisiell statistikk

Under 6.8 Inntekt og forbruk, nærmere bestemt under Inntekt og formue, samt Skatt for personer, vil vi vektlegge det viktige arbeidet gjort av Aaberge, Modalsli og Vestad (2020), for å synliggjøre økonomisk ulikhet som gjemmer seg bak gevinster som er urealiserte i holdingsselskaper. I det nasjonale programmet for 2024–2027 vil vi foreslå at denne tilnærmingen til ulikhet blir prioritert, og at tilbakeholdt overskudd inkluderes i offisiell inntekts-, formues- og ulikhetsstatistikk.

  • Inkludér nordmenns formue i utlandet for å måle ulikhet

Under samme punkt, 6.8, nærmere bestemt Inntekt og formue, vil vi påpeke nordmenns formue i utlandet som vesentlig for å få et helhetlig bilde av formuesstatistikk. Dette er også relevant for måling av ulikhet i Norge. Norge har ledende forskningsmiljøer på formue i utlandet, som Skatteforsk-senteret på NMBU.

  • Opprett land-til-land-rapportering for multinasjonale selskaper

Under 6.18 Utenrikshandel, nærmere bestemt under Økonomisk globalisering, foreslår vi å inkludere statistikk fra norske multinasjonale selskapers land-for-land-rapporter (LLR). Disse rapportene er egnet til å belyse den økonomiske virksomheten i utlandet til flernasjonale selskaper som er hjemmehørende i Norge.

LLR er en rapporteringsstandard som innebærer at selskaper må oppgi nøkkeltall – som inntekter, utgifter, skattebetaling, antall ansatte – for hvert land de driver virksomhet i. Offentliggjøring av slike rapporter kan synliggjøre uheldig skattetilpasning, og statistikk på nøkkeltallene i rapportene er således nyttig for skattemyndigheter, presse og sivilsamfunn. Vi har flere LLR-standarder i Norge, som omfatter ulike selskaper og ulike nøkkeltall. Se vår oversikt her.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor