Vedlegg til vindkraftrapport

Vedlegg til rapporten "Vindkraftens Skyggesider" (Tax Justice Network - Norge, 2021). Eierstrukturer for vindkraftverk med høy risiko for overskuddsflytting.

Rapporten som dette er et vedlegg til, kan leses her

Bilde
Eierstruktur – Bjerkreim Vind AS, Norsk Vind Egersund AS, Norsk Vind Skinansfjellet AS.
Bilde
Eierstruktur – Guleslettene Vindkraft AS, Tellenes Vindpark AS
Bilde
Eierstruktur – Fosen Vind DA
Bilde
Eierstruktur – Jæren Energi AS
Bilde
Eierstruktur – Marker Vindpark AS
Bilde
Eierstruktur – Midtfjellet Vindkraft AS
Bilde
Eierstruktur – EWZ Måkaknuten Vind AS, EMZ Stigafjellet Vind AS
Bilde
Eierstruktur – Nygårdsfjellet Vindpark AS, Ånstadblåheia Vindpark AS
Bilde
Eierstruktur – Varanger Kraftvind AS
Bilde
Eierstruktur – Storøy Vindpark AS
Bilde
Eierstruktur – Tonstad Vindpark AS

Eierstrukturer PDF

Vedlegg til Tabell 2 Norske vindkraftverk og risiko for overskuddsflytting, Rapporten "Vindkraftens Skyggesider", TJNN 2021.