TackleTaxHavens.com

Tax Justice Network lanserer idag sin internasjonale kampanjenettside.
Tax Justice Network lanserer idag sin internasjonale kampanjenettside - TackleTaxHavens.com. Samtidig lanserer vi en ny studie som viser at anslagsvis $3100 mrd er tapt i skatteunndragelse årlig. Formålet med kampanjenettsiden er å sette søkelyset på den kritiske rollen som skatteparadiser og hemmelighold spiller i å korrumpere den globale økonomien, og presentere dette på en måte som er tilgjengelig og lett forståelig, blant annet gjennom videoer:
Spørsmål om skattebetaling har vokst seg stadig høyere på den politiske og sosiale agendaen, etterhvert som det ene landet etter det andre opplever økonomiske vanskeligheter og kutt i offentlige budsjetter som rammer arbeider- og middelklassen hardest.
Tax Justice Network ønsker å formidle at man ikke kan reparere økonomien og velferdssystemene våre uten å samtidig tette hullene som idag lar rike individer og selskaper slippe unna fra å bidra til tjenestene de direkte eller indirekte nyter godt av. Rike individer og selskaper kan leve som de gjør idag på grunn av helse og utdanningssystemer som lærer opp og støtter deres ansatte, veier og infrastruktur som gjør handel og kommunikasjon mulig, rettsamfunn som muliggjør pålitelige kontrakter og transaksjoner, og politi som beskytter privat eiendomsrett. Vi kan ikke ha et system hvor de mektigste og rikeste slipper unna fra å bidra med sin andel til disse fellesgodene.
TackleTaxHavens.com gjør det mulig for enhver å tilegne seg kunnskap om hva problemet med skatteparadisene er, og hva vi kan gjøre med det.