Seminar: En ny standard for åpenhet?

Seminar om EUs sparedirektiv og automatisk informasjonsutveksling. Tirsdag 31.01, Litteraturhuset, Oslo.

En ny standard for åpenhet? - Seminar om EUs sparedirektiv og automatisk informasjonsutveksling.

Det foregår en politisk kamp om finansiell åpenhet i Europa. EU har lenge jobbet for automatisk utveksling av skatterelatert informasjon mellom land gjennom Sparedirektivet (Savings Tax Directive). Hensikten er å hindre at penger blir gjemt unna på konti i andre land, og dermed unngår beskatning. Både beløp og identiteten til kontohaverne må da oppgis. Dette forslaget, som vil vil føre til økt åpenhet og gjøre det vanskeligere å gjemme unna penger i skatteparadis, har møtt sterk motstand hos flere av Europas skatteparadiser, og særlig fra Sveits. Om man klarer å innføre sterke systemer for åpenhet i EU til tross for skatteparadisenes motstand, er et åpent spørsmål. Samtidig pågår det nå en byråkratisk prosess i Norge for å tilpasse seg til og implementere Sparedirektivet.

Tirsdag 31. Januar, kl 14.00
Litteraturhuset, Oslo.
Wergelandsveien 29
Rom: Kverneberget.
Hovedinnleder:
- Markus Meinzer,
forsker på automatisk informasjonsutveksling for Tax Justice Networks internasjonale sekretariat i Sveits.
- Innlegg fra representant fra finansdepartementet (ikke bekreftet)
Tema for seminaret vil være:
- Hva er automatisk informasjonsutveksling?
- Hva er EUs sparedirektiv?
- Hvordan er den politiske utviklingen på Sparedirektivet i EU?
- Hvilke konsekvenser vil det ha for Norge å implementere direktivet?
Bakgrunn:
Av politiske løsninger for å bekjempe skatteparadiser og skatteunndragelse er det særlig land-for-land rapportering som har fått oppmerksomhet, og som det nå foregår en politisk prosess på med høringsrunde i finansdepartementet. Men samtidig jobbes det på byråkratisk nivå i Norge med norsk tilpasning til/ implementering av EUs Sparedirektiv. Dette er det imidlertid lite kjennskap til og arbeidet får lite oppmerksomhet. Sparedirektivet pålegger de tilsluttede landene å automatisk oversende hverandres skattemyndigheter informasjon om andre lands borgere som har bankinnskudd i sine land. Sparedirektivet slik det foreligger per idag har flere smutthull og mangler. Likevel mener mange, blant andre Tax Justice Network (TJN), at modellen den bygger på, automatisk utveksling av skatterelevant informasjon mellom land, er et viktig verktøy i arbeidet mot skatteunndragelse og finansielt hemmelighold.
Seminaret vil være på engelsk.
Mer om den politiske kampen om Sparedirektivet mellom Sveits og EU:
"Hemmelige Sveits" 02.09.11 - Blogginnlegg på skattebetaleren.no fra styreleder i TJN-Norge, Sigrid Klæbøe Jacobsen.
Storbritannia og Sveits inngår «skammelig» skatteavtale 06.09.11
Lite inntekter fra "skammelig avtale" 25.10.11
EU på offensiven mot skatteparadisene 21.11.11
Mer om automatisk informasjonsutveksling:
På våre ressurssider -
http://taxjustice.no/ressurser/faktaark-automatisk-informasjonsutveksling-og-eus-sparedirektiv/

På Tackletaxhavens.com -
http://www.tackletaxhavens.com/the-solutions/automatic-information-exchange/

Seminaret er støttet av Utenriksdepartementets tilskuddsmidler til informasjon om europeisk samarbeid