OECD åpner opp

Åpenhet i selskaper vinner terreng. OECD bestemte i slutten av januar 2010 å lage egne retningslinjer for land-for-land-rapportering.

Høsten 2009 ble tidligere næringsminister Sylvia Brustad overrasket over at DnB NOR opererte gjennom skatteparadiset Cayman Islands. Med land-for-land ville hun sluppet å bli overrasket. Da hadde alle datterselskaper og deres eiere fremkommet.

OECD forteller at handelen som foregår internt i selskap, altså handel mellom datterselskap i samme konsern, nå utgjør 70 prosent av all verdenshandel.

Det tidligere estimatet var 60 prosent. Det vil si at fortjenesten fra 70 prosent av verdenshandelen er skjult for offentligheten, og gjør det dermed svært lett for selskapene å unndra skatt. Dette ville også blitt synlig med en land-for-land-rapportering.

Norge må nå implementere land-for-land. Det er naturlig å starte med våre statseide selskap.