Ny rapport: $3100mrd i årlig skatteunndragelse i verden

Beregninger lansert i dag av Tax Justice Network viser at det årlig unndras over 3 trillioner dollar i skatt i verden. I gjennomsnitt blant de 145 landene studert er skatteunndragelsen på 110% av de årlige helsebudsjettene.

Tax Justice Network har i dag lansert rapporten «The cost of tax abuse». I rapporten presenteres utregninger Tax Justice Network har gjort basert på nye tall fra Verdensbanken. Utregningene viser at anslagsvis at skatteunndragelse årlig beløper seg på $3100 mrd for de 145 landene studert, som tilsammen representerer 98% av verdens BNP.
Studien byr på ny innsikt i problemene som gjeldstyngede land som Hellas og Italia opplever. Den viser at 25% av disse landenes økonomi utgjøres av skyggeøkonomien, og dermed unngår skatt. Italia taper anslagsvis €183mrd årlig på skatteunndragelse. Det vil si at deres nåværende gjeld på €1900mrd tilsvarer bare litt over ti års skatteunndragelse. Dersom de riktige grepene hadde blitt gjort for å takle skatteunndragelsen, ville ikke Europa befunnet seg i den krisen de er i dag.
Ifølge forfatteren av rapporten, Richard Murphy, kan man takle skatteparadisene gjennom å ta tre relativt enkle grep:
  1. Først må vi kreve at alle skatteparadisene gjør detaljer på eierskap til alle selskaper og stiftelser, og regnskapene til disse organisasjonene allment tilgjengelig.
  2. Vi må kreve at multinasjonale selskaper offentliggjør regnskapene sine på en land-for-land basis, slik at vi får innsyn i deres bruk av skatteparadiser.
  3. Til slutt må vi kreve at skatteparadisene må delta i årlig automatisk utveksling av informasjon av inntekt som er registrert i skatteparadiser blant statsborgere fra andre land, til skattemyndighetene i landet hvor disse borgerne virkelig bor.
Disse tiltakene ville knuse muren av hemmelighold som skatteparadisene utgjør, og bety at de som begår skattekriminalitet ikke vil ha gjemmesteder for utbyttet av sine kriminelle handlinger. Det er ikke noe som vil bidra mer til å løse verdens finansielle krise akkurat nå.
Rapporten kan lastes ned på de nye kampanjenettsidene til Tax Justice Network: TackleTaxHavens.com, eller direkte her.

Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network - Norge