Mørklagte finansselskaper øker kriserisiko

Ny rapport fra Transparency International avslører at finanssektoren er bransjen med minst innsyn, mens Statoil scorer best av alle.
Rapporten "Transparency in corporate reporting: Assessing the world's largest companies" viser grad av åpenhet for verdens 105 største selskaper. Finansselskaper utgjør den aller største sektoren som inkluderer banker, andre finanstilbydere og ett forsikringsselskap. Som gruppe er finansselskap de minst transparente, med en score på 4,2 (0 er dårligst og 10 er best).
Bakgrunnen for rapporten er finanskrisen, som har vist at vi trenger en bredere diskusjon om regulering av finansmarkedet. Innsyn og risikovurdering av finansinstitusjoner er første steg. Selskapene i rapporten er blitt målt på om de har aktive anti-korrupsjonsprogram, om de er åpen om sin selskapsstruktur og har innført land-for-land-rapportering.
Statoil scorer høyest av alle med 8,3 poeng. Land-for-land-rapportering er det eneste sted de ikke gjør rent bord: her oppfyller de kravene med 50%. Men med dette er også det høyeste noen av selskapene scorer på land-for-land.
De dårlige resultatene til finansbransjen viser hvor sørgelig mye som gjenstår i arbeidet for bedre regulering. Men selskapene i den andre enden av skalaen viser at praktisk implementering av åpenhet er mulig. Finansminister Sigbjørn Johnsen har uttalt at Norge skal innføre land-for-landrapportering innen 1.1.2014.
  • Les hele rapporten her
  • Spesialseksjon om finansindustrien finner du her

Av styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen