Lanseringsdebatt: Kan Norge bli et foregangsland? - Globalt arbeid mot skatteparadis

Tax Justice Network - Norge ble lansert 29. november 2010, og inviterte til debatt med stortingspolitikere, myndigheter og sivilsamfunn.


Debatten: Norge har tatt en ledende rolle internasjonalt i kampen mot skatteparadis og kapitalflukt, men det er uenighet om strategien Norge fører er riktigt. Er informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadis nok? Norsk økonomi er også knyttet til skatteparadis, blant annet gjennom Nofund og Oljefondet. Hvilke tiltak bør Norge gjennomføre for å bli et foregangsland i det globale arbeidet mot skatteparadis?

John Christensen, daglig leder Tax Justice Networks internasjonale sekretariat (holdt innledning via Skype pga. dårlig flyvær)
Thomas Breen, Ap, Stortingets finanskomite
Arvinn Gadgil, politisk rådgiver Utenriksdepartementet
Marte Gerhardsen, Care og kapitalfluktutvalget
Tone Kaarbø, Skatteetaten, avdelingsdirektør skattedirektørens stab

Ordstyrer: Sigrid Klæboe Jacobsen, styreleder Tax Justice Network - Norge

Appeller ved: Eirik Orskaug (Unio) , Per Kleppe (Tidligere Finansminister) , Wenche Fone (Kirkens Nødhjelp) , Kari Kristine Heggstad (Høgskolen i Bergen) (Høg(

Lanseringsdebatten ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo.