Financial Secrecy Index: USA og Storbritannia på topp

Financial Secrecy Index (FSI) rangerer verdens 60 skatteparadis. USA og Storbritannia kommer ut som to av de aller verste.

Indeksen som ble lansert 2. november 2009 er banebrytende, da det er den første objektive gjennomgangen av verdens skatteparadis. Den skiller seg dermed fra OECD sin liste som konsekvent nekter å omtale egne medlemsland som skatteparadis.

Rangeringen er laget på bakgrunn av et toårig prosjekt i regi av Tax Justice Network og har vurdert hvert skatteparadis etter flere faktorer. Her er både graden av hemmelighold vektet, men også omfanget av kapitalstrømmer gjennom skatteparadisene slik at den endelige rangeringen i praksis viser i hvor stor grad det enkelte skatteparadis er skadelig for verdensøkonomien.

USA med Delaware troner øverst på lista, mens England med sitt finanssenter City of London innehar femteplassen. Delaware er også kjent som verdens eldste skatteparadis. De andre på topp 5 er Luxembourg, Sveits og Cayman Islands.

Indeksen gir flere interessante funn. For eksempel viser den at det kun er Monaco som er åpne om hvem som eier selskapene som er lokalisert der. I de resterende 59 er dette ikke mulig.

Rangeringen skiller seg fra den årlige korrupsjonsindeks fra Transparency International, da den ikke fokuserer på innenlands småskalakorrupsjon som bestikkelser fra offentlige ansatte. FSI vurderer tilbudssiden av korrupsjonen, altså land som tilbyr hemmelighold og som dermed fasiliterer at penger forsvinner ut av land.

Financial Secrecy Index er det klart beste referansepunktet i debatten rundt skatteparadis.

Les mer om rangeringen og det omfattende bakgrunnsmateriellet her: http://www.financialsecrecyindex.com/