Notat: Behov for fellesnordisk skatteinnsats

Pandemien fører til mindre skatteinntekter og mer ulikhet mellom fattig og rik. Les mer i nytt policy-notat.

Covid-19-pandemien gjør at andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom øker for første gang siden 1990. Krisen undergraver skatteinntektene i utviklingsland, samtidig som behovet for offentlige helseutgifter har økt dramatisk.

Flere nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner oppfordrer nå de nordiske utviklingsministrene til mer samarbeid om skattebistanden. Skattebistanden skal bidra til at utviklingslandene kan bygge opp bærekraftige og rettferdige skattesystemer, men i dag er effekten vanskelig å måle.

Vi tar til orde for mer fokus på progressive skatter, sterkere støtte til utviklingsland i internasjonale skatteforhandlinger og forbedring av våre skatteavtaler med utviklingsland med mer. Alle anbefalingene kan leses i vedlagte notat.

Notatet utgis i forbindelse med Webinaret Nordic Tax Aid den 9. desember 2020.

Utgitt av: ActionAid Denmark, Diakonia Sweden, Finnish Development NGOs Fingo, Norwegian Church Aid, NTL Skatt, Oxfam IBIS, Oxfam Sweden, Tax Justice Norway

Photo by zydeaosika from Pexels

Nordic aid for mobilising tax revenues for development and reducing inequality

Policy brief, December 2020