Utgivelser

Første utgave av boken SKJULT (2012)

20.11.2012

SKJULT gir en oversiktlig innføring i skjulte pengestrømmer, skatteparadis og kapitalflukt. Boka er skrevet spesielt for bachelor- og masterstudenter, men er nyttig for alle. Studenter kan også kontakte oss for flere innspill til sin oppgaveskriving.

Les mer