Publikasjoner

Vedlegg til vindkraftrapport

01.03.2021

Vedlegg til rapporten "Vindkraftens Skyggesider" (Tax Justice Network - Norge, 2021). Eierstrukturer for vindkraftverk med høy risiko for overskuddsflytting.

Les mer

Nordisk skattebistand

24.05.2019

Ny rapport om de nordiske landenes innsats for å øke skatteinntekter i utviklingsland, og hvordan arbeidet kan styrkes.

Les mer