TV2 avslører - skatteparadiskobling i norsk vindkraft

Fra Tellenes Vindpark, via Irland og til Caymanøyene - TV 2 avslører skatteparadiskoplinger i Tellenes vindpark. TJN Norge søker finansiering til en større undersøkelse av norske vindparker.

TV2 har gjort et større gravearbeid i norske vindparker og har avdekket koblinger til skatteparadiser. Tellenes Vindpark, som er en av parkene TV2 har undersøkt, ble solgt til det amerikanske investeringsfirmaet BlackRock, som forvalter eierskapet på vegne av 67 bakenforliggende eiere som vi ikke kjenner identiteten til. Tellenes, som er tungt gjeldsfinansiert, vil ikke betale selskapsskatt til Norge på mange år, grunnet rentefradrag.

Å gjeldsfinansiere selskaper i høyskattland med lån fra eierskelskaper i lavskattland er en av de viktigste metodene for overskuddsflytting i multinasjonale selskaper. TV2 finner at det norske selskapet i løpet av bare to år betalte 60 millioner i renter til sitt irske morselskap, som igjen er lånefinansiert av sitt eierselskap på Cayman. TV2 finner at rentene på dette lånet var langt høyere enn på selskapets banklån. Slik flyttes inntekter fra den norske vindparken til skatteparadis. Praksisen er lovlig, men nye rentebegrensningsregler skal gjøre Skatteetaten i stand til å hindre misbruk av rentefradrag.

Her finner du hovedsaken til TV2: "Vindparadiset": https://www.tv2.no/spesialer/l...

Her kan du se oppfølgingssaken deres som viser eierskapsstrukturen til Tellenes Vindpark: https://www.tv2.no/a/10987349/

Vår faglige rådgiver Gregar Berg Rolness har bistått TV2 i sine analyser som uavhegig konsulent (men TJN Norge har ikke hatt tilgang til materialet).

Støtt vårt arbeid med å undersøke eierforhold og skattebetaling i norske vindparker

I 2020 planlegger Tax Justice Network - Norge å gjennomføre en større undersøkelse av eierskapsstrukturene i norske vindparker og utgi våre funn i rapportform. Vi har søkt midler til dette prosjektet hos Fritt Ord (søknaden er under behandling) og har også startet en Spleis for å folkefinansiere arbeidet med rapporten.

Politisk rådgiver Peter Ringstad har også blitt intervjuet av bransjemagasinet ENERWE om det planlagte prosjektet og om folkefinansieringen.

Hjelp oss å nå målet vårt!