Seminar: Afrikas tapte milliarder. Utviklingshuset, tirsdag 13. desember

Bokaktuelle prof. Léonce Ndikumana om hvordan gjeld og kapitalflukt har tappet kontinentets ressurser.

Utviklingshuset,
Brynjulf Bulls plass 2, Oslo

Tirsdag 13. desember. Kl 13:30 - 15:00

Léonce Ndikumana er en av verdens fremste forskere på kapitalflukt, og har de siste 20 årene forsket på kapitalflukt fra Afrika sør for Sahara sammen med James Boyce. De har nå gitt ut en bok «Africa’s Odious Debts - How foreign loans and capital flight bled a continent» hvor de blant annet avdekker at Afrika sør for Sahara har tapt over $700 mrd i kapitalflukt de siste 40 årene.

På utviklingshuset vil Ndikumana presentere resultatene av sin forskning på kapitalflukt fra land i Afrika sør for Sahara. I boka avslører Ndikumana og James Boyce de nære forbindelsene mellom lån og kapitalflukt. Mer enn halvparten av pengene som er blitt lånt av afrikanske land de siste tiårene, har forlatt landet, og har ofte havnet i private bankkontoer hos bankene som ga lånene til å begynne med.

Ndikumana er fra Burundi, men har tatt sin doktorgrad i USA. Han er nå direktør for utviklingsforskning ved den Afrikanske Utviklingsbanken, og tidligere økonomiprofessor fra University of Massachusetts, Amherst. Han har også tidligere vært leder for makroøkonomisk analyse ved FNs økonomiske kommisjon for Africa (UNECA).

Les mer om boka på nettsidene til forlaget Zed Books: http://www.zedbooks.co.uk/hardback/africas-odious-debts

Velkommen!


Seminaret er arrangert av Tax Justice Network - Norge, Slett U-landsgjelda og Fellesrådet for Afrika.