Nytt forslag om skattekonvensjon i FN

En motgift mot finansielt hemmelighold

Dette innlegget ble først publisert på Tax Justice Network sine hjemmesider. 10.03.2022 Dette er en oversatt og forkortet versjon.

10. mars publiserte sivilsamfunnsorganisasjonene European Network on Debt and Development (Eurodad) og Global Alliance for Tax Justice ett foreslått utkast for en ny skattekonvensjon i FN. Dette er en milepæl i arbeidet for å endre det globale finanssystemet.

Forslaget peker ut retningen FN burde gå for å reformere det internasjonale skattesystemet, slik at det blir mer transparent. Reformene i forslaget er helt nødvendig for å eliminere russiske oligarkers muligheter til å omgå økonomiske sanksjoner. Videre argumenteres det for at mer transparens er nødvendig for å hindre narkotikakarteller, menneskesmuglere og terrorister i å finansiere sin aktivitet ved hjelp av skattemissbruk og hvitvasking. Det estimeres at forslagene i utkastet vil gjøre det mulig å få innsyn i 10.000 milliarder dollar skjult i skatteparadis og 1.000 milliarder dollar i overskuddsflytting fra multinasjonale selskaper.

Lite har skjedd på området de siste seksti årene mens OECD har hatt ansvar for internasjonal regulering av skatt og finans. Da FNs panel for finansiell ansvarliggjøring, transparens og integritet (FACTI) i fjor ba om at FN etablerer en skattekonvensjon, markerte det et vendepunkt i arbeidet for å flytte ansvaret for finansregulering over til FN. Det er flere tunge aktører som har oppfordret FN til dette:

  • I 2019 ble et krav om å etablere en skattekonvensjon i FN først fremmet av gruppen av afrikanske land i FN
  • I 2020 identifiserte FNs generalsekretær en skattekonvensjon som et mulig tiltak for å kunne respondere på Covid-19 pandemien.
  • I 2021 publiserte Verdens Økonomiske Forum et sett med forslag, hvor en skattekonvensjon hos FN ble identifisert som et nøkkeltiltak for å sikre økonomisk vekst etter pandemien
  • En mellomstatlig organisasjon for lavinntektsland, South Centre, publiserte også i 2021 et forslag om en slik konvensjon.

Utkastet til Eurodad foreslår å:

  • Etablere et globalt skatteorgan skatt i FN
  • Erstatte det utdaterte internsprisingssystemet
  • Etablere en sterk kobling til utvikling, menneskerettigheter og miljøvern

Leder av Tax Justice Network, Alex Cobham, kommenterte Eurodads utkast: «Vi må reformere det internasjonale finansielle systemet slik at det kommer hele befolkningen til gode, heller enn en skjult, rik elite. En skattekonvensjon hos FN er den beste muligheten verden har til å begrense hemmeligholdt rikdom og den skatteunndragelsen, korrupsjonen og ulikhetene det fører med seg.»

Du kan lese Eurodads utkast i sin helhet her un-tax-convention-mar09-final_0.pdf (globaltaxjustice.org)

Foto: FNs kontorer i Geneve. Mathias Reding, pexels.com