Financial Secrecy Index 2022: Kraftig forverring for Norge

USA, Sveits og Singapore rangeres som verst på hemmelighold

Her kan du utforske dataene i FSIs visualiserte rangering av 141 land og jurisdiksjoner: https://fsi.taxjustice.no/

Muligheten for å skjule verdier bidrar sterkt til den økende ulikheten i verden og sanksjonene mot russiske oligarker blir lite effektive når eierskap kan skjules.

Financial Secrecy Index 2022 (FSI) viser i hvor stor grad land tilrettelegger for finansielt hemmelighold. FSI er et viktig verktøy for å forstå hvor godt land er rustet til å motarbeide internasjonal skatteunndragelse og -unngåelse, hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Et lands rangering i indeksen avhenger både av nivået av hemmeligholdet, og størrelsen på finanstjenestene i landet. Indeksen utgis annethvert år av det internasjonale Tax Justice Network.

Kraftig forverring for Norge

Norge scorer vesentlig dårligere enn i 2020, og er nå det 48. verste landet på indeksen, en forverring på hele 23 plasser. Norge er ett av kun 11 land som har forverret sin score med mer enn 20 plasser.

Norge er verst i Norden, som vi også var i 2018 og 2015.

Fallet skyldes særlig at register over reelle eiere av selskaper ikke er på plass, syv år etter dette ble vedtatt på Stortinget. Regjeringen lover lansering i 2023, men frister har blitt brutt før – det ble lovet igangsetting også i 2019. Registeret er dessuten vedtatt med store hull. Mens vi venter har antall konsern i Norge fra skatteparadis økt betraktelig.

Indeksen vurderer også for første gang det som sannsynlig at Norge brukes til å skjule verdier gjennom kunstmarkedet.

USA inntar førsteplassen

USA bidrar til mer globalt hemmelighold enn Sveits, Caymanøyene og Bermuda til sammen, og får den dårligste scoren noen sinne registrert på indeksen.

Dette skyldes blant annet mangelen på åpenhet rundt truster, der USA får den dårligste scoren mulig. USA nekter også å delta på internasjonale initiativer for å dele skatteinformasjon med andre land. USAs Finansminister Yellen uttalte i desember 2021 at «USA nok er det beste stedet å skjule og hvitvaske kriminelle verdier».

Sveits og Singapore kommer på andre- og tredjeplass.

Globalt fremskritt for åpenhet

Indeksen viser at verden totalt går i retning av mindre finansielt hemmelighold. Det skyldes blant annet at flere land har nylig fått på plass registre over reelle
eiere. Verdensledende eksperter, inkludert korrupsjonsjeger Eva Joly, krever et mer omfattende register - et globalt register over for eierskap av selskaper og formuesgjenstander.

G7-landene trekker ned gjennomsnittet betraktelig. Disse har nå mer hemmelighold enn i 2020 og har kapret enda større markedsandeler av internasjonale finanstjenester enn tidligere. G7 avholder sitt finansministermøte i Bonn og Konigswinter i Tyskland 18-20. mai.

Hva skiller Financial Secrecy Index fra andre skatteparadislister?

Mangelen på objektive målekriterier har kjennetegnet alle tidligere forsøk på å lage lister over skatteparadis. For eksempel inkluderer ikke EU og OECD egne medlemsland i sine skatteparadis-lister.

FSI baserer seg på offentlige og uavhengig verifiserte data. Indeksen er verdens mest omfattende undersøkelse av finansiell åpenhet, og forbedres stadig for å bli mer treffsikker. FSI og søsterindeksen Corporate Tax Haven Index blir ofte brukt i forbindelse med forskning, som i disse nye rapportene fra NMBU og SSB.

Kontakt Tax Justice Norge:

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Network – Norge. Sigrid@taxjustice.no / 46861189