Første utgave av boken SKJULT (2012)

SKJULT gir en oversiktlig innføring i skjulte pengestrømmer, skatteparadis og kapitalflukt. Boka er skrevet spesielt for bachelor- og masterstudenter, men er nyttig for alle. Studenter kan også kontakte oss for flere innspill til sin oppgaveskriving.

Gratis for digital nedlasting i lav oppløsing – se nederst

SKJULT gir en oversiktlig innføring i skjulte pengestrømmer, skatteparadis og kapitalflukt. Boka er spekket med eksempler og illustrasjoner og er nyttig for alle som ønsker å forstå mer av hvordan skatt, og spesielt manglende betaling av skatt, påvirker verdiskaping og global fordeling. Boka inneholder også 20 artikler fra et bredt spekter artikkelforfattere: forskere, journalister, organisasjoner, korrupsjonsgranskere med mer. Boka har en nyttig ordliste som forklarer og oversetter sentrale begreper fra engelsk.

Arbeidet for en mer rettferdig skatt må være kunnskapsstyrt og det er et sterkt behov for mer kritisk forskning. Boka retter seg derfor spesielt mot studenter innen blant annet juss, økonomi, revisjon og statsvitenskap og vi håper boka vil inspirere til at det blir produsert ny kunnskap gjennom bachelor- og masteroppgaver. Flere av forfatterne gir tips til videre forskning, metodikk og aktuelle steder for veiledning. Studenter kan gjerne også ta kontakt med oss for hjelp til sin oppgaveskriving.
Til høyre kan du laste ned hele boka, og følgende utdrag av boka:
  • Forord av Tina Søreide, Juridisk fakultet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt (CMI)
  • Innholdsfortegnelse
  • Artikkelforfattere
SKJULT er et samarbeid mellom Tax Justice Network – Norge og Changemaker. Boka ble lansert under Kapitalfluktkonferansen 2012 i Oslo og ved NTNU i Trondheim høsten 2012.

I 2016 ga vi ut andre utgave av boken, som du finner her.

I 2023 ga vi ut tredje utgave av boken, som du finner her.

SKJULT - for download

Forord

Innholdsfortegnelse

Artikkelforfattere