Artikler

Advokaters taushetsplikt

15.08.2012
Hvor langt beskytter taushetsplikten opplysninger om overføringer via advokaters klientkonto? En artikkel av advokat Sverre Blandhol.
Les mer

Tema: Skjulte eiere

30.07.2012
Lag på lag av hemmelighold i selskaper skjuler egentlig eierskap. Lær mer om hvorfor åpenhet er viktig, og hvordan dette kan gjøres.
Les mer

Hemmelighold truer arbeidstakers rettigheter

09.07.2012
Når selskaper flagger ut til stater som tilbyr utstrakt hemmelighold er det ikke bare en trussel mot skattegrunnlaget i de landene selskapene operer, men også for rettighetene til norske og utenlandske arbeidstakere.
Les mer