Rapport: Quality Tax Aid?

Langt over halvparten av nordisk skattebistand kanaliseres gjennom multilaterale institusjoner, og det måles i liten grad hvordan dette påvirker ulikhet og progressive skattesystemer.

Rapporten finner du nederst på denne siden og her.

Økning i multilateral skattebistand

Rapporten Quality Tax Aid - A review of Nordic countries’ support for domestic resource mobilization through multilateral institutions, finner at andelen skattebistand (ODA til DRM) som kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner har økt og nådd nye høyder i 2019. For Sverige og Finland utgjør multinasjonal bistand rundt halvparten av deres bistand til DRM. For Norge er andelen 70% og for Danmark ligger tallet på hele 90%, langt over 41%, som er gjennomsnittet for DAC-medlemmer samme år.

Gjennom Addis Tax Initiative (ATI), har nordiske myndigheter forpliktet seg til å redusere ulikhet gjennom sitt bistandsarbeid. Dessverre viser rapporten at mangelen på klare mål og indikatorer gjør det usikkert hvorvidt multilateral skattebistand bidrar til målene i ATI-erklæringen, og da spesielt de som omhandler ulikhet.

Del av nordisk samarbeid om skattebistand

Rapporten er en del av prosjektet "Nordic cooperation on tax and transparency" med støtte fra det norske utenriksdepartementet og bidrag fra Nordic Alliance for Tax Justice (NATJ), som er et samarbeid mellom organisasjonene Fingo (FI), Diakonia (SE), Oxfam Sweden (SE), MS Action Aid Denmark (DK), Oxfam Ibis Denmark (DK), NTL Skatt (NO), Tax Justice Network Norway (NO) og Kirkens Nødhjelp (NO).

Rapporten er skrevet Kasia Szeniawska, tidligere rådgiver for internasjonal skattepolitikk hos ActionAid Danmark, og utgitt av Nordic Alliance for Tax Justice (NATJ).

Den ble lansert på et webinar 14.12.2021 og kan lastes ned nederst på siden.

Opptak fra webinaret kan sees her:

Bilde
Bilde
Bilde

Quality Tax Aid? (2021)