Nytt medlem

Tax Justice Network – Norge ønsker velkommen Samfunnspolitisk avdeling i LO som medlemmer!

Samfunnspolitisk avdeling har ansvar for blant annet skatte- og avgiftspolitikk og er en av LOs 11 fagavdelinger. Avdelingen har nå tilsluttet seg Tax Justice Network – Norge som medlemmer.

LOs mål er et samfunn der goder og byrder er rettferdig fordelt. Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene for å sikre utjevning. Vi ser stor nytte av arbeidet og kompetansen til TJN, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO og leder av Samfunnspolitisk avdeling

Fagbevegelsen er en nøkkelaktør for å oppnå skatterettferd. Når en så faglig sterk aktør som LOs samfunnspolitiske avdeling går inn som medlemmer betyr det en kraftig styrking av vårt arbeid. Vi er svært glade for innmeldingen og gleder oss til videre samarbeid, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO.

Tax Justice Network - Norge (TJNN) er en ideell organisasjon med 21 medlemsorganisasjoner. TJNN jobber for et demokratisk og åpent skattesystem gjennom offentlig debatt, opplysningsarbeid, politikkutvikling og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

LOs mål er et samfunn der goder og byrder er rettferdig fordelt. Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene for å sikre utjevning. Vi setter stor pris på et givende samarbeid med og støtter organisasjonens faglig kompetente arbeid innen skatterettferd, sier Roger Bjørnstad, sjefsøkonom i LO og leder av Samfunnspolitisk avdeling.


Foto: Roger Bjørnstad. LO/Henry Mai