Må skille roller

Berit Reiss-Andersen er uforstående til kritikken mot advokatstanden. Det er overraskende at hun ikke skiller mellom advokater som sakførere og advokater som tilretteleggere for transaksjoner. (På trykk i Dagens Næringsliv 28. februar 2011)

Folk flest tror at advokaters rolle er å bistå de som trenger juridisk hjelp i en rettssak. I slike tilfeller skal selvsagt samtaler mellom advokat og klient være beskyttet. Men dette er noe annet enn å flytte penger.

Transaksjonsjus har eksplodert i omfang. Store transaksjoner i multinasjonale selskaper utføres med bistand av blant annet advokater. Advokater over hele verden bistår skurker i å plassere penger i skatteparadis. Egypts falne diktator Mubarak har skjult milliarder i Sveits. Det ville være oppsiktsvekkende om han ikke brukte advokater til dette. Det er fortvilende at denne rollen har vokst seg så stor uten at politikerne har reagert. Deler av advokatbransjen har systematisk misbrukt en institusjon bygd på tillit, og vi risikerer at systemet kollapser.

Advokater er underlagt streng rapportering sier Reiss-Andersen. Ifølge Økokrim leverer advokatbransjen 7-12 rapporter årlig. Det er svært lite når vi ser det store volumet av transaksjoner som går gjennom advokatvirksomheter. Advokater kan ikke være sin egen vaktbikkje.

Advokater har vunnet i rettsaker for å hindre innsyn og vi støtter derfor Advokatforeningen i at loven må endres. Vi må diskutere om advokater skal ha lov til å drive bankvirksomhet. Slik det er nå, bidrar advokater til å lukke verden.

Innlegget var et svar på Advokatforeningens reaksjon på kronikken "Taushetens pris" fra Tax Justice Network - Norge som stod på trykk i Dagens Næringsliv 8. februar 2011.