Listebløffen

G20 bommer på hemmelighold, skriver Sigrid K. Jacobsen, styreleder i Tax Justice Network - Norge.
To år etter verdens toppledere erklærte at «the era of bank secrecy is over», møttes de til nytt G20-møte i Cannes i begynnelsen av november. Topplederne skulle vise muskler mot hemmeligholdet og relanserte den fryktede svartelisten over skatteparadis. Men nok en gang skuffer listemakerne. OECD tømte som kjent svartelisten i 2009, og selv om dagens utgave nå inneholder 11 land, bærer den preg av en selektiv holdning til hemmelighold.
Svartelisten består av både sorte og grå får. De med sort farge består nesten utelukkende av mindre skatteparadiser, men mest påfallende er det at G20-landene selv glimrer med sitt fravær: Storbritannia, USA og skatteparadisene i EU. Årsaken til dette er at OECD nesten utelukkende konsentrerer seg om bankhemmelighold, og har lukket øynene for andre typer hemmelihold som tilbys gjennom truster og anonyme selskapsstrukturer. USA og Storbritannia er de største tilbyderne av slike tjenester, og har derfor en sterk egeninteresse i å ikke la dette inngå i mandatet til OECD. To land havnet på den mindre avskrekkende grå listen - Sveits og Liechtenstein - som står her i påvente av at pågående lovendringer blir ferdige.
Forbedringer kan være i sikte: i den offisiell uttalelsen fra G20-møtet blir OECD og FATF (Financial Action Task Force) oppfordret til å trappe opp arbeidet mot hemmelighold i selskaper og truster i skatte- og hvitvaskingsøyemend. Men det gjenstår å se om oppfordringen blir fulgt opp.
Landene på svartelisten: Antigua og Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panama, Seychelles, Trinidad and Tobago, Uruguay, Vanuatu samt Sveits og Liechtenstein (beggeg grå). Mer om svartelisten og andre resultater fra G20.
Se ellers skatteparadisrangeringen Financial Secrecy Index, som i motsetning til G20-lista tar hensyn til flere typer hemmelighold.

Sigrid K. Jacobsen, styreleder, Tax Justice Network - Norge

Dette innlegget har også vært på trykk på skattebetaleren.no