I Frankrike kreves større åpenhet, og i Malmø vurderer de å ekskludere leverandører med koblinger til skatteparadis:

- Den 20. juni vedtok Malmø kommune i nytt budsjettforslag å vurdere om leverandører i skatteparadis kan ekskluderes. Fra teksten: "Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra företag. Därför vill vi undersöka om vi kan kräva att de inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis." Vedtaket er et resultat av et forslag stilt av Attac Malmö.

- Ett år etter at regionsrådet i Paris vedtok en resolusjon om land-for-land-rapportering for banker, omsetter nå seksten franske regioner ord til handling. Ni av regionene har etterspurt land-for-land-rapportering fra deres finansielle partnere. Dette inkluderer navn og antall datterselskap, antall ansatte, overskudd og skatt. Dataene skal gjøres tilgjengelige seks måneder etter at årsrapporten publiseres. Dette er et resultat av "Stop Tax Havens"-kampanjen som ble lansert i september 2009 av CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France, ATTAC, flere fagforbund (CGT, CFDT, SNUI, Solidaires) og nettverksorganisasjonen "Fransk plattform mot skatteparadis". Flere av disse er nært tilknyttet Tax Justice Network.

Les mer om den franske kampanjen her.
Kontaktperson i Frankrike: Mathilde Dupré, CCFD-Terre Solidaire, m.dupre@ccfd.asso.fr, +33 144 828 123 / +33 761 709 121