Foredrag: “Skatteparadis uten palmer”

Multinasjonale selskap kan selv velge om de vil betale skatt eller ikke. Det kunne senior skatterådgiver Frank Lange fra Skatteetaten fortelle, under foredraget "Skatteparadis uten palmer" arrangert av Tax Justice Network - Norge 11. mars 2011.

Skatteetaten har gått selskaper nærmere etter i sømmene for å se hvordan det er mulig at de betaler tilnærmet ingenting i skatt, selv om all verdiskaping skjer i Norge.

Henning Risøy, senior skatterevisor, viste flere eksempler på selskaper som ved hjelp av spesielle selskapsstrukturer klarer å flytte 70-90% av overskuddet ut av landet. Setter man opp ett datterselskap i Nederland og ett i USA, kan man i hvert av landene velge at man skal skattelegges i det andre landet. Gjør man dette begge steder, betales det ikke skatt noe sted. Et kjent eksempel er Google, som lenge har ligget på en skatteprosent på 2,4%. Skatteetaten bistår også utviklingsland som Tanzania i arbeidet med å avdekke skattesnyting og få selskaper til å betale sin rettmessige skatt.