Ett steg nærmere norsk land-for-land

Finansdepartementet åpner for at Norge kan gå foran og implementere land-for-land rapportering. Det kom frem når statssekretær Roger Schjerva 15. mars presenterte Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

"Av handlingsplanen følger det at Regjeringen er åpen for å vurdere innføring av slike regler i Norge, enten som ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag."

Det er et stort skritt at Finansdepartementet nå anerkjenner at det kan være nødvendig at Norge går foran for å få til åpen rapportering for multinasjonale selskap. Flere organisasjoner har jobbet jobbet i årevis for kravet om land-for-land, så dette er en viktig seier.

Her er handlingsplanen (se side 39, tiltak 46)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/statssekretaer_schjerva/2011/fremleggelse-av-ny-handlingsplan-mot-oko.html?id=635896