Tax Justice Network Norway

English

Skatteparadis

Skatteparadis er land eller områder som kjennetegnes ved at de har forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger. Skatteparadis tilbyr ikke bare utlendinger lav eller ingen skatt, men også anonymitet og enkle, raske og fleksible regler for registrering. Dette er en grunn til at de også går under navnet ”secrecy jurisdictions”.

Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste finanskrisen som nå skaper fattigdom og økende forskjeller i verden. Hemmelighold og manglende finansiell regulering i skatteparadis bidrar til ustabilitet i finansmarkedene og kapitalflukt. Den manglende reguleringen sammen med lite eller ingen innsyn utenfra, gjør skatteparadisene til et ynglested for stadig mer komplekse finansielle produkter.  89% av alle verdens hedgefond holder til på Caymanøyene.  Mye av den spekulasjonen som veltet verdens finanssystem, har hatt sitt utspring i ulike fond og investeringsselskaper i skatteparadis.

Skatteparadisene gjør det mulig å skjule eierskap, lage komplekse ugjennomsiktige selskapsstrukturer, utføre spekulative transaksjoner med stor risiko og omgå finansielle regler som behov for egenkapital.

Både lovlige og ulovlige pengestrømmer ender opp i skatteparadis. Plasseringer i skatteparadis er store. Privatpersoners plasseringer i skatteparadis er på $10.000 milliarder. Nordmenn har 200 milliarder kroner plassert i skatteparadis ifølge et konservativt anslag.

Se Financial Secrecy Index for å lære mer om hvilke land som tilbyr hemmelighold. 

I vår ordliste finnes mer informasjon om metoder og aktører i skatteparadis.
I våre nøkkeltall finner flere tall som viser skadevirkningene av skatteparadis, og kildene til tallene som er nevnt i teksten.
Trykk her for oversikt over saker som omhandler temaet Skatteparadis (ferdig filtrert fra vår ressursbase).