Tax Justice Network Norway

English
Siste nytt:

Vi søker prosjektleder/utreder

Spennende mulighet innen hvitvaskingsforebygging. Vi lyser ut et heltids engasjement fra august 2017 til april 2018. Søknadsfrist er 1. juni.

Vi søker prosjektleder/utreder | Bilde: stevepb pixabay CC

Ressurser

Her får du tilgang til alle artikler, ordliste, faglitteratur, videoer med mer.

Les mer

Tema

En kort innføring i våre hovedtema

Les mer

Nøkkeltall

76
Antall egentlige eiere som deler navn og bursdag med personer på sanksjonslisten til USA.
7 %poeng
Økning i Tanzanias skatteinntekter siste 8 år (i prosent av BNP), etter skattesamarbeid m bla. Norge
1 av 2
Av bedriftsinvesteringer til uland blir nesten en av to USD sendt fra eller gjennom skatteparadis
Se flere