Tax Justice Network Norway

English
Siste nytt:

Ressurser

Her får du tilgang til alle artikler, ordliste, faglitteratur, videoer med mer.

Les mer

Tema

En kort innføring i våre hovedtema

Les mer

Nøkkeltall

$3100 mrd
Anslag på årlig skatteunndragelse i verden
4,2
Åpenhet i finanssektoren (10 er beste score). Er dermed bransjen med minst åpenhet.
7 %poeng
Økning i Tanzanias skatteinntekter siste 8 år (i prosent av BNP), etter skattesamarbeid m bla. Norge
Se flere